ترجمه Tatting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توري‌ حاشيه‌ لباس‌. می باشد

Tatting به چه معناست و Tatting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tatting

توري‌ حاشيه‌ لباس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی توري‌ حاشيه‌ لباس‌., ترجمه توري‌ حاشيه‌ لباس‌., کلمات شبیه توري‌ حاشيه‌ لباس‌.
دانلود فایل ها