ترجمه Taunt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌عنه‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌عنه‌.

Taunt به چه معناست و Taunt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taunt

ط‌عنه‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌عنه‌ زدن‌, ترجمه ط‌عنه‌ زدن‌, کلمات شبیه ط‌عنه‌ زدن‌ , ط‌عنه‌. به لاتین
دانلود فایل ها