ترجمه Taunt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دست‌ انداختن‌ ومتلك‌ گفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرزنش‌ كردن‌ , در فارسی : شماتت‌ كردن‌

Taunt به چه معناست و Taunt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taunt

دست‌ انداختن‌ ومتلك‌ گفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دست‌ انداختن‌ ومتلك‌ گفتن‌, ترجمه دست‌ انداختن‌ ومتلك‌ گفتن‌, کلمات شبیه دست‌ انداختن‌ ومتلك‌ گفتن‌ , سرزنش‌ كردن‌ به لاتین , شماتت‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها