ترجمه Taupe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ خاكستري‌ مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌. می باشد

Taupe به چه معناست و Taupe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taupe

رنگ‌ خاكستري‌ مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ خاكستري‌ مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌., ترجمه رنگ‌ خاكستري‌ مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌., کلمات شبیه رنگ‌ خاكستري‌ مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌.
دانلود فایل ها