ترجمه Taurine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گاوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ بتيره‌ گاو , در فارسی : گاو مانند , به فارسی : ثوري‌.

Taurine به چه معناست و Taurine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taurine

گاوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گاوي‌, ترجمه گاوي‌, کلمات شبیه گاوي‌ , وابسته‌ بتيره‌ گاو به لاتین , گاو مانند به لاتین , ثوري‌. خارجی
دانلود فایل ها