ترجمه Tautological در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حشو و زوائدي‌. می باشد

Tautological به چه معناست و Tautological یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tautological

حشو و زوائدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حشو و زوائدي‌., ترجمه حشو و زوائدي‌., کلمات شبیه حشو و زوائدي‌.
دانلود فایل ها