خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54590 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('54590','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54590 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tautology به فارسی

ترجمه Tautology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكرار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حشو و زائد , در فارسی : حشوقبيح‌.

Tautology به چه معناست و Tautology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tautology

تكرار به خارجی , ریشه انگلیسی تكرار, ترجمه تكرار, کلمات شبیه تكرار , حشو و زائد به لاتین , حشوقبيح‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: