ترجمه Taverner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميخانه‌دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مي‌ فروش‌.

Taverner به چه معناست و Taverner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taverner

ميخانه‌دار به خارجی , ریشه انگلیسی ميخانه‌دار, ترجمه ميخانه‌دار, کلمات شبیه ميخانه‌دار , مي‌ فروش‌. به لاتین
دانلود فایل ها