ترجمه Taw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زاغ‌ زدن‌ به‌ پوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دباغي‌ كردن‌ , در فارسی : سفت‌ كردن‌ , به فارسی : تيله‌ بازي‌

Taw به چه معناست و Taw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taw

زاغ‌ زدن‌ به‌ پوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زاغ‌ زدن‌ به‌ پوست‌, ترجمه زاغ‌ زدن‌ به‌ پوست‌, کلمات شبیه زاغ‌ زدن‌ به‌ پوست‌ , دباغي‌ كردن‌ به لاتین , سفت‌ كردن‌ به لاتین , تيله‌ بازي‌ خارجی
دانلود فایل ها