ترجمه Taxicab در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاكسي‌. می باشد

Taxicab به چه معناست و Taxicab یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taxicab

تاكسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تاكسي‌., ترجمه تاكسي‌., کلمات شبیه تاكسي‌.
دانلود فایل ها