ترجمه Taxidermy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پركردن‌پوست‌ حيوانات‌ با كاه‌ وغيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوست‌ ارايي‌.

Taxidermy به چه معناست و Taxidermy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taxidermy

پركردن‌پوست‌ حيوانات‌ با كاه‌ وغيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پركردن‌پوست‌ حيوانات‌ با كاه‌ وغيره‌, ترجمه پركردن‌پوست‌ حيوانات‌ با كاه‌ وغيره‌, کلمات شبیه پركردن‌پوست‌ حيوانات‌ با كاه‌ وغيره‌ , پوست‌ ارايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها