ترجمه Tazza در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگاب‌ بزرگ‌ كليسا. می باشد

Tazza به چه معناست و Tazza یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tazza

سنگاب‌ بزرگ‌ كليسا. به خارجی , ریشه انگلیسی سنگاب‌ بزرگ‌ كليسا., ترجمه سنگاب‌ بزرگ‌ كليسا., کلمات شبیه سنگاب‌ بزرگ‌ كليسا.
دانلود فایل ها