ترجمه Tea Rose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گل‌ چاي‌. می باشد

Tea Rose به چه معناست و Tea Rose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tea Rose

گل‌ چاي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گل‌ چاي‌., ترجمه گل‌ چاي‌., کلمات شبیه گل‌ چاي‌.
دانلود فایل ها