ترجمه Teaching Machine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ اموزش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماشين‌ تدريس‌.

Teaching Machine به چه معناست و Teaching Machine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teaching Machine

ماشين‌ اموزش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ اموزش‌, ترجمه ماشين‌ اموزش‌, کلمات شبیه ماشين‌ اموزش‌ , ماشين‌ تدريس‌. به لاتین
دانلود فایل ها