ترجمه Teak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kaet) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ساج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چوب‌ ساج‌.

Teak به چه معناست و Teak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teak

(kaet) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ساج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (kaet) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ساج‌, ترجمه (kaet) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ساج‌, کلمات شبیه (kaet) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ساج‌ , چوب‌ ساج‌. به لاتین
دانلود فایل ها