ترجمه Teamster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ودرشكه‌. می باشد

Teamster به چه معناست و Teamster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teamster

ودرشكه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ودرشكه‌., ترجمه ودرشكه‌., کلمات شبیه ودرشكه‌.
دانلود فایل ها