ترجمه Tear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n):(معمولا بصورت‌ جمع‌) اشك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرشك‌ , در فارسی : گريه‌ , به فارسی : (.iv

Tear به چه معناست و Tear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tear

(.n):(معمولا بصورت‌ جمع‌) اشك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.n):(معمولا بصورت‌ جمع‌) اشك‌, ترجمه (.n):(معمولا بصورت‌ جمع‌) اشك‌, کلمات شبیه (.n):(معمولا بصورت‌ جمع‌) اشك‌ , سرشك‌ به لاتین , گريه‌ به لاتین , (.iv خارجی
دانلود فایل ها