ترجمه Tearjerker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انگيز واحساساتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گريه‌اور.

Tearjerker به چه معناست و Tearjerker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tearjerker

انگيز واحساساتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انگيز واحساساتي‌, ترجمه انگيز واحساساتي‌, کلمات شبیه انگيز واحساساتي‌ , گريه‌اور. به لاتین
دانلود فایل ها