ترجمه Teaze در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سخنان‌ نيشدارگفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اذيت‌ , در فارسی : پوش‌دادن‌ مو.

Teaze به چه معناست و Teaze یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teaze

سخنان‌ نيشدارگفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سخنان‌ نيشدارگفتن‌, ترجمه سخنان‌ نيشدارگفتن‌, کلمات شبیه سخنان‌ نيشدارگفتن‌ , اذيت‌ به لاتین , پوش‌دادن‌ مو. به لاتین
دانلود فایل ها