ترجمه Teazle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ وغيره‌). می باشد

Teazle به چه معناست و Teazle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teazle

پارچه‌ وغيره‌). به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ وغيره‌)., ترجمه پارچه‌ وغيره‌)., کلمات شبیه پارچه‌ وغيره‌).
دانلود فایل ها