ترجمه Teched در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dehctet) مختل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهم‌ خورده‌.

Teched به چه معناست و Teched یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teched

(dehctet) مختل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (dehctet) مختل‌, ترجمه (dehctet) مختل‌, کلمات شبیه (dehctet) مختل‌ , بهم‌ خورده‌. به لاتین
دانلود فایل ها