ترجمه Technic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lacinhcet) فن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصط‌لاحات‌ وقواعد فني‌ , در فارسی : فني‌ , به فارسی : صناعت‌.

Technic به چه معناست و Technic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Technic

(lacinhcet) فن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lacinhcet) فن‌, ترجمه (lacinhcet) فن‌, کلمات شبیه (lacinhcet) فن‌ , اصط‌لاحات‌ وقواعد فني‌ به لاتین , فني‌ به لاتین , صناعت‌. خارجی
دانلود فایل ها