ترجمه Technical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cinhcet) فن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصط‌لاحات‌ و قواعد فني‌ , در فارسی : فني‌ , به فارسی : صناعت‌.

Technical به چه معناست و Technical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Technical

(cinhcet) فن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cinhcet) فن‌, ترجمه (cinhcet) فن‌, کلمات شبیه (cinhcet) فن‌ , اصط‌لاحات‌ و قواعد فني‌ به لاتین , فني‌ به لاتین , صناعت‌. خارجی
دانلود فایل ها