ترجمه Technique در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شگرد فن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصول‌ مهارت‌ , در فارسی : روش‌ فني‌ , به فارسی : تكنيك‌ , سایر ترجمه ها : شيوه‌.

Technique به چه معناست و Technique یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Technique

شگرد فن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شگرد فن‌, ترجمه شگرد فن‌, کلمات شبیه شگرد فن‌ , اصول‌ مهارت‌ به لاتین , روش‌ فني‌ به لاتین , تكنيك‌ خارجی , شيوه‌. در زبان
دانلود فایل ها