ترجمه Teddybear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرس‌ عروسكي‌. می باشد

Teddybear به چه معناست و Teddybear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teddybear

خرس‌ عروسكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خرس‌ عروسكي‌., ترجمه خرس‌ عروسكي‌., کلمات شبیه خرس‌ عروسكي‌.
دانلود فایل ها