ترجمه Teethe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دندان‌ در اوردن‌. می باشد

Teethe به چه معناست و Teethe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teethe

دندان‌ در اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دندان‌ در اوردن‌., ترجمه دندان‌ در اوردن‌., کلمات شبیه دندان‌ در اوردن‌.
دانلود فایل ها