ترجمه Teetotal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ ط‌رفداري‌ از منع‌ مسكرات‌ كردن‌. می باشد

Teetotal به چه معناست و Teetotal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teetotal

وابسته‌ به‌ ط‌رفداري‌ از منع‌ مسكرات‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ ط‌رفداري‌ از منع‌ مسكرات‌ كردن‌., ترجمه وابسته‌ به‌ ط‌رفداري‌ از منع‌ مسكرات‌ كردن‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ ط‌رفداري‌ از منع‌ مسكرات‌ كردن‌.
دانلود فایل ها