ترجمه Teetotalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌. می باشد

Teetotalism به چه معناست و Teetotalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teetotalism

پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌., ترجمه پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌., کلمات شبیه پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌.
دانلود فایل ها