ترجمه Tegular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سفالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اجري‌ , در فارسی : پولك‌ دار.

Tegular به چه معناست و Tegular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tegular

سفالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سفالي‌, ترجمه سفالي‌, کلمات شبیه سفالي‌ , اجري‌ به لاتین , پولك‌ دار. به لاتین




دانلود فایل ها