ترجمه Telecourse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوره‌ برنامه‌ هاي‌ اموزشي‌ تلويزيوني‌. می باشد

Telecourse به چه معناست و Telecourse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Telecourse

دوره‌ برنامه‌ هاي‌ اموزشي‌ تلويزيوني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوره‌ برنامه‌ هاي‌ اموزشي‌ تلويزيوني‌., ترجمه دوره‌ برنامه‌ هاي‌ اموزشي‌ تلويزيوني‌., کلمات شبیه دوره‌ برنامه‌ هاي‌ اموزشي‌ تلويزيوني‌.
دانلود فایل ها