ترجمه Telemetry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دور سنجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اندازه‌ گيري‌ از دور.

Telemetry به چه معناست و Telemetry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Telemetry

دور سنجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دور سنجي‌, ترجمه دور سنجي‌, کلمات شبیه دور سنجي‌ , اندازه‌ گيري‌ از دور. به لاتین
دانلود فایل ها