ترجمه Telepathic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ دورهم‌ انديشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ توارد يا انتقال‌

Telepathic به چه معناست و Telepathic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Telepathic

وابسته‌ به‌ دورهم‌ انديشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ دورهم‌ انديشي‌, ترجمه وابسته‌ به‌ دورهم‌ انديشي‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ دورهم‌ انديشي‌ , وابسته‌ به‌ توارد يا انتقال‌ به لاتین
دانلود فایل ها