ترجمه Teletype در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ تحرير راه‌ دور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تله‌ تايپ‌.

Teletype به چه معناست و Teletype یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teletype

ماشين‌ تحرير راه‌ دور به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ تحرير راه‌ دور, ترجمه ماشين‌ تحرير راه‌ دور, کلمات شبیه ماشين‌ تحرير راه‌ دور , تله‌ تايپ‌. به لاتین
دانلود فایل ها