ترجمه Teletypesetting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حروفچيني‌ از دور. می باشد

Teletypesetting به چه معناست و Teletypesetting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teletypesetting

حروفچيني‌ از دور. به خارجی , ریشه انگلیسی حروفچيني‌ از دور., ترجمه حروفچيني‌ از دور., کلمات شبیه حروفچيني‌ از دور.
دانلود فایل ها