ترجمه Teletypewriter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحرير كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تله‌ تايپ‌ , در فارسی : دورنگاره‌.

Teletypewriter به چه معناست و Teletypewriter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teletypewriter

تحرير كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تحرير كردن‌, ترجمه تحرير كردن‌, کلمات شبیه تحرير كردن‌ , تله‌ تايپ‌ به لاتین , دورنگاره‌. به لاتین
دانلود فایل ها