خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54837 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('54837','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54837 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Telic به فارسی

ترجمه Telic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نهايي‌ , در فارسی : داراي‌ هدف‌ نهايي‌.

Telic به چه معناست و Telic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Telic

متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌, ترجمه متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌, کلمات شبیه متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌ , نهايي‌ به لاتین , داراي‌ هدف‌ نهايي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: