ترجمه Telic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نهايي‌ , در فارسی : داراي‌ هدف‌ نهايي‌.

Telic به چه معناست و Telic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Telic

متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌, ترجمه متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌, کلمات شبیه متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌ , نهايي‌ به لاتین , داراي‌ هدف‌ نهايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها