ترجمه Tell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيان‌ كردن‌ , در فارسی : نقل‌ كردن‌ , به فارسی : فاش‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : تشخيص‌ دادن‌

Tell به چه معناست و Tell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tell

گفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گفتن‌, ترجمه گفتن‌, کلمات شبیه گفتن‌ , بيان‌ كردن‌ به لاتین , نقل‌ كردن‌ به لاتین , فاش‌ كردن‌ خارجی , تشخيص‌ دادن‌ در زبان
دانلود فایل ها