ترجمه Tellurous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cirullet) داراي‌ تلوريوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زميني‌.

Tellurous به چه معناست و Tellurous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tellurous

(cirullet) داراي‌ تلوريوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cirullet) داراي‌ تلوريوم‌, ترجمه (cirullet) داراي‌ تلوريوم‌, کلمات شبیه (cirullet) داراي‌ تلوريوم‌ , زميني‌. به لاتین
دانلود فایل ها