ترجمه Temblor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زلزله‌. می باشد

Temblor به چه معناست و Temblor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Temblor

زلزله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زلزله‌., ترجمه زلزله‌., کلمات شبیه زلزله‌.
دانلود فایل ها