ترجمه Temperamental در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مزاجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خلقي‌ , در فارسی : خويي‌.

Temperamental به چه معناست و Temperamental یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Temperamental

مزاجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مزاجي‌, ترجمه مزاجي‌, کلمات شبیه مزاجي‌ , خلقي‌ به لاتین , خويي‌. به لاتین
دانلود فایل ها