ترجمه Temporality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جسمانيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عرفيت‌.

Temporality به چه معناست و Temporality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Temporality

جسمانيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جسمانيت‌, ترجمه جسمانيت‌, کلمات شبیه جسمانيت‌ , عرفيت‌. به لاتین
دانلود فایل ها