ترجمه Ten Strike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.) ضربت‌ بازي‌ بولينگ‌ ده‌ميله‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امر موفقيت‌ اميز.

Ten Strike به چه معناست و Ten Strike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ten Strike

(ز.ع‌.) ضربت‌ بازي‌ بولينگ‌ ده‌ميله‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.) ضربت‌ بازي‌ بولينگ‌ ده‌ميله‌اي‌, ترجمه (ز.ع‌.) ضربت‌ بازي‌ بولينگ‌ ده‌ميله‌اي‌, کلمات شبیه (ز.ع‌.) ضربت‌ بازي‌ بولينگ‌ ده‌ميله‌اي‌ , امر موفقيت‌ اميز. به لاتین
دانلود فایل ها