ترجمه Tenability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ تصرف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابليت‌ نگهداري‌ , در فارسی : دفاع‌ پذيري‌.

Tenability به چه معناست و Tenability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tenability

قابليت‌ تصرف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ تصرف‌, ترجمه قابليت‌ تصرف‌, کلمات شبیه قابليت‌ تصرف‌ , قابليت‌ نگهداري‌ به لاتین , دفاع‌ پذيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها