ترجمه Tenancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اجاره‌ داري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدت‌ اجاره‌ , در فارسی : مالكيت‌ موقت‌.

Tenancy به چه معناست و Tenancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tenancy

اجاره‌ داري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اجاره‌ داري‌, ترجمه اجاره‌ داري‌, کلمات شبیه اجاره‌ داري‌ , مدت‌ اجاره‌ به لاتین , مالكيت‌ موقت‌. به لاتین
دانلود فایل ها