ترجمه Tend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گراييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميل‌ كردن‌.

Tend به چه معناست و Tend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tend

گراييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گراييدن‌, ترجمه گراييدن‌, کلمات شبیه گراييدن‌ , ميل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها