ترجمه Tend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگهداري‌ كردن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وجه‌ كردن‌ , در فارسی : پرستاري‌ كردن‌ , به فارسی : مواظ‌ب‌

Tend به چه معناست و Tend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tend

نگهداري‌ كردن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی نگهداري‌ كردن‌ از, ترجمه نگهداري‌ كردن‌ از, کلمات شبیه نگهداري‌ كردن‌ از , وجه‌ كردن‌ به لاتین , پرستاري‌ كردن‌ به لاتین , مواظ‌ب‌ خارجی
دانلود فایل ها