ترجمه Tendency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمايل‌.

Tendency به چه معناست و Tendency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tendency

گرايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرايش‌, ترجمه گرايش‌, کلمات شبیه گرايش‌ , تمايل‌. به لاتین
دانلود فایل ها