ترجمه Tenderfoot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تازه‌ كار. می باشد

Tenderfoot به چه معناست و Tenderfoot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tenderfoot

تازه‌ كار. به خارجی , ریشه انگلیسی تازه‌ كار., ترجمه تازه‌ كار., کلمات شبیه تازه‌ كار.
دانلود فایل ها