ترجمه Tenebrific در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ظ‌لماني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاريك‌ كننده‌.

Tenebrific به چه معناست و Tenebrific یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tenebrific

ظ‌لماني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ظ‌لماني‌, ترجمه ظ‌لماني‌, کلمات شبیه ظ‌لماني‌ , تاريك‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها