ترجمه Tenebrous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاريك‌ كننده‌. می باشد

Tenebrous به چه معناست و Tenebrous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tenebrous

تاريك‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تاريك‌ كننده‌., ترجمه تاريك‌ كننده‌., کلمات شبیه تاريك‌ كننده‌.
دانلود فایل ها